Mẫu đơn ĐK cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu đơn ĐK cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

ĐƠN ĐĂNG KÝ , CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1NG)

ĐƠN ĐĂNG KÝ , CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (2NG)