Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Intresco

Địa chỉ: 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1 TP.HCM (Xem bản đồ đường đi)


Văn phòng Hội sở


Phòng kinh doanh