Doanh nghiệp bất động sản vẫn lo dòng vốn bị thắt chặt

Doanh nghiệp bất động sản vẫn lo dòng vốn bị thắt chặt

Doanh nghiệp bất động sản lo ngại, một số quy định về cho vay tại Thông tư 06 sắp có hiệu lực có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hơn tiếp cận vốn.

Thông tư 06/2023 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

Theo đó, quy định TCTD không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này chỉ áp dụng đối với mục đích thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM. Đối với mục đích góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty cổ phần niêm yết thì tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo quy định.

Thông tư 06 bổ sung quy định tổ chức tín dụng không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, quy định này chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án đầu tư đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng tiếp tục xem xét cho khách hàng vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, các quy định trên sẽ bắt đầu áp dụng.

Trong bối cảnh khó khăn và đang được gỡ “vướng” về pháp lý chưa xong, doanh nghiệp bất động sản vẫn lo ngại, các quy định tại Thông tư 06 có thể khiến doanh nghiệp (DN) bất động sản khó tiếp cận vốn hơn.

Cần tính toán lại

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản (EZ Property) cho hay, trong giai đoạn khó khăn đáng lẽ phải tháo gỡ thì các quy định ở Thông tư 06 lại vô tình đưa thêm khó khăn cho doanh nghiệp. “Có nhiều vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần tính toán lại ở Thông tư 06 này”, ông Toản nói.

Doanh nghiệp bất động sản lo ngại, một số quy định về cho vay tại Thông tư 06 sắp có hiệu lực có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hơn tiếp cận vốn.

Thông tư 06/2023 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

Theo đó, quy định TCTD không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này chỉ áp dụng đối với mục đích thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM. Đối với mục đích góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty cổ phần niêm yết thì tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo quy định.

Thông tư 06 bổ sung quy định tổ chức tín dụng không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, quy định này chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án đầu tư đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng tiếp tục xem xét cho khách hàng vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, các quy định trên sẽ bắt đầu áp dụng.

Trong bối cảnh khó khăn và đang được gỡ “vướng” về pháp lý chưa xong, doanh nghiệp bất động sản vẫn lo ngại, các quy định tại Thông tư 06 có thể khiến doanh nghiệp (DN) bất động sản khó tiếp cận vốn hơn.

Cần tính toán lại

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản (EZ Property) cho hay, trong giai đoạn khó khăn đáng lẽ phải tháo gỡ thì các quy định ở Thông tư 06 lại vô tình đưa thêm khó khăn cho doanh nghiệp. “Có nhiều vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần tính toán lại ở Thông tư 06 này”, ông Toản nói.