Công bố V/v thành lập Công ty con : Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Nhà Hàng Khách Sạn Royal – 04/12/2018

Công bố V/v thành lập Công ty con : Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Nhà Hàng Khách Sạn Royal – 04/12/2018