Thư mời tham dự đại hội cổ đông – 07/10/2012

Thư mời tham dự đại hội cổ đông – 07/10/2012