Đội ngũ kỹ sư và nhân viên được đào tạo theo đúng chuyên ngành, giàu kinh nghiệm, thường xuyên được đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của công tác.

–          Máy móc, phương tiện thi công cơ giới tốt và khá đầy đủ, bảo đảm yêu cầu thi công tại các công trình lớn, áp dụng các phương pháp công nghệ tiên tiến

–          Chất lượng sản phẩm dịch vụ luôn được Công ty chú trọng nhằm tạo dựng uy tín và niềm tin lâu dài đối với khách hàng. Trong suốt quá trình từ tổ chức lập hồ sơ dự án đến khi kết thúc bàn giao công trình Công ty đều có tổ chức kiểm tra chất lượng công việc theo quy định hiện hành

–          Hiện nay, Công ty triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty. Đã được cấp giấy chứng nhận của tổ chức URS – Anh ngày 02 tháng 07 năm 2009