BCTC soát xét 2016-BC hợp nhất -Tiếng Việt – 30/08/2016

BCTC soát xét 2016-BC hợp nhất -Tiếng Việt – 30/08/2016