Sẵn 2 tỷ đồng, nên mua đất hay gửi tiết kiệm ngân hàng lúc này?

Sẵn 2 tỷ đồng, nên mua đất hay gửi tiết kiệm ngân hàng lúc này?

Lãi suất huy động, bất động sản cùng giảm, nhà đầu tư sẵn tiền mặt băn khoăn vẫn nên gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua đất đầu tư?