Tin tức Intresco

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN : "CAO ỐC HẢI ÂU" - 03/07/2012

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND TP.HCM V/v chấp thuận cho chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Cao Ốc Hải Âu :
     Tên dự án : Cao ốc Hải Âu
   - Địa điểm dự án : Số 11 km 9, xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9.
   - Bên chuyển nhượng : Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh nhà
   - Bên Nhận chuyển nhượng : Công ty Cổ phần Bất Động sản Hiệp Phú

Các tin tức khác