Tin tức truyền thông

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm - 15/03/2018

Vừa qua, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 39, 40/2011. Tổng khối lượng gọi thầu của 2 đợt phát hành là 2.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm và 5 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.
 

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.050 tỷ đồng (gấp hơn 5 lần khối lượng gọi thầu).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.865 tỷ đồng (gấp gần 5 lần khối lượng gọi thầu).

Kết quả, 2.000 tỷ đồng trái phiếu đều đã được chào bán với mức lãi suất trúng thầu 13%/năm, thấp hơn lãi suất huy động trái phiếu 3 năm của đợt đấu thầu trước đó ngày 26/05/2011 là 13,30%.

 ĐTCK

Các tin tức khác