Tin tức Intresco

Hợp tác Intresco và VNMLS - 03/07/2012

Ngày 29/10/2010, Công ty Cổ Phần Đầu Tư – Kinh Doanh Nhà (Intresco) và Công ty Phần mềm Bất động sản Vina (Vina Real Estate Software Company - VRES) đã ký kết Bản thỏa thuận hợp tác với thời hạn một năm về việc cung cấp “Dịch vụ đăng kê bất động sản” (Vietnam Multiple Listing Service – VNMLS).
 
Theo đó, Công ty Phần mềm Bất động sản Vina sẽ hỗ trợ Công ty Intresco trong việc truy cập vào hệ thống của VNMLS nhằm phục vụ cho việc đăng tin bất động sản, các thông tin thị trường, quản lý tin đăng và thành viên trong tài khoản; quảng bá sản phẩm dự án của Intresco tại phần “Bất Động Sản

Nổi Bật” trên trang chủ và trang chuyên viên của VNMLS. Đồng thời, VRES cũng sẽ thực hiện dịch vụ gửi email quảng bá các sản phẩm dự án của Intresco đến thành viên của VNMLS và thực hiện một số hoạt động liên kết khác.
 
Đây là kế hoạch hợp tác chiến lược nhằm giúp Intresco gia tăng kênh phân phối các sản phẩm bất động sản và phát triển thương hiệu của Công ty trên thị trường bất động sản.

Các tin tức khác