Tin tức truyền thông

2 tháng đầu năm giải ngân 125 triệu USD vốn ODA - 05/07/2012

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong hai tháng đầu năm 2011, nguồn ODA cho vay đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm.

Cùng thời gian này có bảy chương trình, dự án ODA được ký kết đạt tổng giá trị 927,16 triệu USD, trong đó có một dự án viện trợ không hoàn lại và sáu dự án vay. Tổng giá trị giải ngân ODA ước đạt 125 triệu USD, trong đó vốn vay khoảng 98 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 27 triệu USD. Mức giải ngân của hai tháng đầu năm đạt khoảng 5,2% so với kế hoạch của cả năm 2011.

Cũng trong hai tháng đầu năm, cả nước có 93 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.472 triệu USD. Tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất là 14 dự án với tổng vốn tăng thêm là 86 triệu USD. Tính chung cả vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm trong hai tháng đạt 1.558 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ.

 

 CAND

Các tin tức khác