Dịch Vụ

Tư vấn nhà đất

Cung cấp, tư vấn miễn phí cho khách hàng các thông tin sau đây:
  • Thủ tục chuyển quyền sở hữu, hợp thức hóa nhà, đất;
  • Giá bán, giá mua nhà, đất;
  • Thanh toán tiền, vàng mua bán nhà, đất thật hợp lý;
  • Giải đáp những thắc mắc và cung cấp các thông tin khác theo yêu cầu.
Thông tin cung cấp để được tư vấn :
  • Tình trạng pháp lý;
  • Diện tích nhà, đất;
  • Vị trí.