Dịch Vụ

Quảng cáo nhà đất

Theo biểu phí quảng cáo được thông báo và niêm yết ở Sàn GDBĐS.
  1. Quảng cáo trên các báo SAIGON GIẢI PHÓNG, quảng cáo trên báo NGƯỜI LAO ĐỘNG, quảng cáo trên báo MUA BÁN .v.v… phí thu theo đúng bảng giá của từng loại Báo cụ thể.
     
  2. Khuyến mãi dành cho những khách hàng thường xuyên của Trung Tâm, khách hàng đăng ký lại Bất động sản trước đây đã quảng cáo tại Sàn GDBĐS