Dịch Vụ

Môi giới BDS

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT
 1. Chủ sở hữu nhà liên hệ nhân viên giao dịch để nhận và điền các chi tiết liên quan căn nhà bán vào phiếu đăng ký dịch vụ môi giới (theo mẫu của Sàn Giao Dịch Bất động sản (Intresco), kèm theo toàn bộ bản sao giấy tờ liên quan chủ quyền căn nhà.
  • Khách hàng nộp 150.000 VNĐ để Sàn Giao Dịch Bất động sản (Intresco) khảo sát căn nhà bán; nhằm có cơ sở tư vấn cho khách về giá cả chào bán và khả năng bán được căn nhà (đây là khoản chi để Trung Kinh doanh Bất động sản (Intresco) thực hiện việc khảo sát; cho nên sẽ không hoàn lại; cho dù sau khi khảo sát, chủ nhà có thỏa thuận được việc ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới hay không).
 2. Sau khi khảo sát căn nhà xong, Sàn Giao Dịch Bất động sản (Intresco) mời chủ nhà đến để thỏa thuận giá rao bán và các chi tiết liên quan việc môi giới căn nhà; nếu hai bên thỏa thuận được các điều kiện môi giới, sẽ tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới.
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng là 1-2 tháng (tuỳ mức giá căn nhà, khả năng bán được và tình hình thị trường giao dịch nhà đất trong kỳ).
 4. Khi Sàn Giao Dịch Bất động sản (Intresco) tìm được người mua, sẽ thông báo cho chủ nhà biết. Khi đã có người mua : thì hai bên thanh lý hơp đồng dịch vụ môi giới, chủ nhà thanh toán phí môi giới theo biểu phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ môi giới và trừ khoản tiền đã ứng trước đây (nếu có).
  • Trường hợp hết hạn hợp đồng môi giới mà Sàn Giao Dịch Bất động sản (Intresco) chưa bán được nhà thì :
  • Gia hạn hợp đồng thêm từ 1-2 tháng (nếu hai bên đồng ý), hoặc
  • Hai bên thanh lý hợp đồng dịch vụ đã ký.