Dịch Vụ
Quảng cáo nhà đất

Theo biểu phí quảng cáo được thông báo và niêm yết ở TRUNG TÂM.

Tư vấn nhà đất

Cung cấp, tư vấn miễn phí cho khách hàng các thông tin: Thủ tục chuyển quyền sở hữu, hợp thức hóa nhà, đất; Giá bán, giá mua nhà, đất;Thanh toán tiền, vàng mua bán nhà, đất thật hợp lý; Thanh toán tiền, vàng mua bán nhà, đất thật hợp lý; Giải đáp những thắc mắc và cung cấp các thông tin khác theo yêu cầu.